POSTOPEK VZREJE

Začne se z selekcijo najbolših družin, od katerih jemljemo vzrejni material.
Po presajanju ličink in ko te dozorijo v skoraj izleženo matico, se matičniki vzamejo iz panja, ter prestavijo v manjše plemenilnike, kjer se matica dokončno izleže. V teh malih panjičkih ko je matica že letela na praho in po nekaj dneh začne leči jajčeca je pripravljena za kupce.
Matico se označi z ploščico, na kateri je številka zaradi sledljivosti same linije.
Sam transport pa poteka v manjših kletkah matičnicah, kjer potuje matica v družbi nekaj čebel in hrano v obliki pogače iz sladkorja in medu.